1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Το Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή 1η Δημόσια Διαβούλευση, οι τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν τον Πλειοδοτικό Διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πύλης ΕΣΗΔΗΣ για την  «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ».

Κατεβάστε τη διαβούλευση εδώ.

Κατεβάστε τις Τεχνικές Προδιαγραφές εδώ.

Κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ.