ΝΕΟ:ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Το Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ανακοινώνει τη διακήρυξη του επαναληπτικού κάτω του Ορίου Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω της ηλεκτρονικής πύλης ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια «ενός (1) Ψύκτη νερού για τον κλιματισμό των χειρουργείων ».

Κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ.