ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ.

Η Α.Ο.Μ Ιεράπετρας προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την ασφαλή παραλαβή, διαχείριση, εκκαθάριση, εμπιστευτική καταστροφή παλαιών ακτινογραφικών φιλμ (φακέλων ασθενών) πριν το έτος 2000.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 03/10/2022 και ώρα 14:00.

Κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ.