ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ.

Το Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή 1η Δημόσια Διαβούλευση, οι τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν τον Ανοικτό, Κάτω των Ορίων Διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πύλης ΕΣΗΔΗΣ για την  «προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) κέντρου παραγωγής ιατρικού αέρα».

Κατεβάστε τη διαβούλευση εδώ.

Κατεβάστε τις Τεχνικές Προδιαγραφές εδώ.