2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Το Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή 2η Δημόσια Διαβούλευση, οι τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν τον 4ο  Επαναληπτικό Ανοικτό, Κάτω των Ορίων Διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πύλης ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια «ενός (1) Ψύκτη νερού για τον κλιματισμό των χειρουργείων».

Κατεβάστε τη διαβούλευση εδώ.

Κατεβάστε τις Τεχνικές Προδιαγραφές εδώ.

Κατεβάστε τη Διακήρυξη εδώ.