Πρόεδρος Δ.Σ

Διοικητής → 28423-40200 (εσωτερικό 200)

Υπηρεσίες

Γραμματεία Δ.Σ → 28423-40201 (εσωτερικό 201)

Προϊσταμένη Διοικ. Οικον. → 28423-40202 (εσωτερικό 202)

Γραφείο Προμηθειών → 28423-40204 (εσωτερικό 204)

Γραφείο Προσωπικού → 28423-40205 (εσωτερικό 205)

Νοσήλεια – Πρωτόκολλο → 28423-40207 (εσωτερικό 207)

Μισθοδοσία- Μηχανογρ. → 28423-40208 (εσωτερικό 208)

Τεχνική Υπηρεσία → 28423-40274 (εσωτερικό 274)

Πληροφορική → 28423-40294 (εσωτερικό 294)

Βϊοιατρική Τεχνολογία → 28423-40277 (εσωτερικό 277)

Κουζίνα/Τραπεζαρία → 28423-40272 (εσωτερικό 272)

Πλυντήρια/Σιδερωτήρια → 28423-40276 (εσωτερικό 276)

Αποθήκη Υλικού → 28423-40275 (εσωτερικό 275)

Φαρμακείο → 28423-40270 (εσωτερικό 270)

Φυσικοθεραπευτήριο → 28423-40271 (εσωτερικό 271)

Επισκέπτριες Υγείας → 28423-40210 (εσωτερικό 210)

Αιμοδοσία → 28423-40231 (εσωτερικό 231)

ΕΚΑΒ → 28423-40295 (εσωτερικό 295)

Γραφείο Κινήσεως

Εξυπηρέτηση Ασθενών/Ταμείο → 28423-40223 (εσωτερικό 223)

Εισιτήρια/Εξιτήρια→ 28423-40221 (εσωτερικό 221)

Γραφείο Υποδοχής → 28423-40224 (εσωτερικό 224)

Σύλλογος Εργαζομένων → 28423-40284 (εσωτερικό 284)

Κλινικές

Χειρουργική → 28423-40247 (εσωτερικό 247)

Παθολογική → 28423-40235 (εσωτερικό 235)

Καρδιολογική/Μαιευτική/Παιδιατρικό → 28423-40269 (εσωτερικό 269)

Γραφεία Ιατρών

Χειρουργικού Τμήματος → 28423-40255 (εσωτερικό 255)

Παθολογικού Τμήματος(Δ/ντής) → 28423-40236 (εσωτερικό 236)

Παθολογικού Τμήματος(Επιμελητές) → 28423-40238 (εσωτερικό 238)

Παιδιατρικού Τμήματος → 28423-40268 (εσωτερικό 268)

Καρδιολογικού Τμήματος → 28423-40264 (εσωτερικό 264)

Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας → 28423-40236 (εσωτερικό 236)

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας → 28423-40278 (εσωτερικό 278)

Εξωτερικά Ιατρεία

Παθολογικό → 28423-40215 (εσωτερικό 215)

Καρδιολογικό → 28423-40216 (εσωτερικό 216)

Παιδιατρικό → 28423-40268 (εσωτερικό 268)

Πνευμονολογικό → 28423-40259 (εσωτερικό 259)

Χειρουργικό → 28423-40212 (εσωτερικό 212)

Ορθοπαιδικό → 28423-40214 (εσωτερικό 214)

Οφθαλμολογικό → 28423-40287 (εσωτερικό 287)

Μαιευτικό/Γυναικολογικό/Αίθουσα Τοκετών → 28423-40230 (εσωτερικό 230)

Οδοντιατρικό (Αλεξομ/Καναβ) → 28423-40218 (εσωτερικό 218)

Οδοντιατρικό (Κασσ/Γιατζ) → 28423-40217 (εσωτερικό 217)

Ψυχιατρικό → 28423-40185 (εσωτερικό 185)

ΩΡΛ → 28423-40213 (εσωτερικό 213)

Κέντρο Υγείας → 28423-40211 (εσωτερικό 211)

Τομεάρχης/Νοσοκόμοι → 28423-40219 (εσωτερικό 219)

Χρόνιων Παθήσεων → 28423-40292 (εσωτερικό 292)

Εργαστήρια

Μικροβιολογικό Εργαστήριο

  • Γραφείο → 28423-40226 (εσωτερικό 226)
  • Εργαστήριο → 28423-40225 (εσωτερικό 225)
  • Καλλιέργειες → 28423-40228 (εσωτερικό 228)
  • Αιμοληψίες → 28423-40281 (εσωτερικό 281)

Ακτινολογικό Εργαστήριο

  • Γραφείο → 28423-40290 (εσωτερικό 290)
  • Εργαστήριο → 28423-40229 (εσωτερικό 229)
  • Υπέρηχοι → 28423-40273 (εσωτερικό 273)

Καρδιολογικό Εργαστήριο

  • Τέστ κοπώσεως / Υπέρηχοι → 28423-40280 (εσωτερικό 280)