ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ → 28423-40200 , 40201

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ → 28423-40207

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ → 28423-40205

Π.Ε.Δ.Υ. → 28423-40219

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ / ΡΑΝΤΕΒΟΥ → 28423-40224 , 40120

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ → 28423-40221

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ → 28423-40223

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ → 28423-40121

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ / ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ → 28423-40208

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ → 28423-40202

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ → 28423-40289 , 40203

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ →28423-40204

ΤΑΜΕΙΟ → 28423-40209

ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ → 28423-40275

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ → 28423-40270

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ → 28423-40278

ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ → 28423-40210

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ → 28423-40226 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ → 28423-40225

ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ → 28423-40281

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ → 28423-40229

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ / ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟ → 28423-40290

ΥΠΕΡΗΧΟΣ → 28423-40273

ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΤΕΠ → 28423-40211

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ → 28423-40288

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ - ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ → 28423-40298

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ → 28423-40296

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ → 28423-40235

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ / ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ → 28423-40238 , 40236

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ → 28423-40247

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ → 28423-40246

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ → 28423-40255

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ → 28423-40269

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ / ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ → 28423-40264

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ → 28423-40245

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ / ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ → 28423-40230

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ → 28423-40216

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ – ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΗΣ → 28423-40280

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ – ΥΠΕΡΗΧΟΣ → 28423-40280

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ → 28423-40217 , 40218

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ → 28423-40214 , 40215

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ → 28423-40232

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ → 28423-40122

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ → 28423-40287

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ → 28423-40268

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ → 28423-40244, 40259

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ → 28423-40212

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ – ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ → 28423-40283

ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ → 28423-40292, 40185

ΩΡΛ → 28423-40213

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ → 28423-40271

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΥ  → 28423-40245

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ → 28423-40231

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ → 28423-40274

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ → 28423-40294

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ → 28423-40284