ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.

  • Μίας (1) θέσης ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας στον βαθμό του Επιμελητή Β’.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 13/10/2022 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 20/10/2022 ώρα 24:00.

Δείτε εδώ την απόφαση.