ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 55-67 ΕΤΩΝ.

Σας πληροφορούμε ότι η ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ενδιαφέρεται για το πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια (12+ μήνες) ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών, σε θέσεις πλήρους απασχόλησης των παρακάτω ειδικοτήτων και θέσεων:

  • Στέλεχος Λογιστηρίου: 3 θέσεις.
  • Βιβλιοθηκονόμος: 2 θέσεις.
  • Υπάλληλος γραφείου: 5 θέσεις.
  • Υδραυλικός: 2 θέσεις.
  • Ηλεκτρολόγος: 2 θέσεις.
  • Εργάτης αποθήκης: 3 θέσεις.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να απευθύνονται, για περισσότερες πληροφορίες, στο Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ) της Ιεράπετρας στο τηλ. 28420-22942.