ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 

 

ΤΜΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΧΕΙΟ

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Λήψη
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (login name) Λήψη
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ EMAIL Λήψη
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ VPN Λήψη