Ιστορία του Γενικού Νοσοκομείου Ιεράπετρας

Λειτούργησε για πρώτη φορά το 1944 ως Μονάδα Περίθαλψης…