ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Πρόσκληση για ανοικτή μη δεσμευτική δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Αξονικού Τομογράφου 16 τομών και την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησής του για χρονική διάρκεια πέντε ετών για την Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας του Γ.Ν. Λασιθίου.

Το Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοικτή μη δεσμευτική δημόσια διαβούλευση, οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Αξονικού Τομογράφου 16 τομών και την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησής του για χρονική διάρκεια πέντε ετών για την Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας του Γ.Ν. Λασιθίου CPV 33115200-1 (Υπολογιστικοί Αξονικοί τομογράφοι CAT).
Στο πλαίσιο αυτό, έχουν συνταχθεί Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.
Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.agnhosp.gr), με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και θα αναρτώνται οι υποβληθείσες παρατηρήσεις. Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 12/3/2019 ημέρα Τρίτη έως και τις 27/3/2019 ημέρα Τετάρτη και δεν θα υπάρξει δεύτερος κύκλος διαβούλευσης.

Συνημμένα:

  1. Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση αξονικού τομογράφου.
  2. Τεχνικές Προδιαγραφές – Γενικοί Όροι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Ιεράπετρας ενημερώνει τους πολίτες, ότι είναι σε εξέλιξη

η διαδικασία πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ για κάλυψη των αναγκών καθαριότητας

του Νοσοκομείου, 13 ατόμων ΥΕ κατηγορίας.

Δείτε την σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 πατώντας στον σύνδεσμο εδώ .

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Ιεράπετρας ενημερώνει τους πολίτες, ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για την πρόσληψη και τοποθέτηση του  Λοιπού Επικουρικού Προσωπικού -πλην Ιατρών- η οποία θα είναι διαθέσιμη για τους ενδιαφερόμενους μέχρι την Παρασκευή 7/12/2018  και ώρα 24:00.

Οι αιτήσεις γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, στην διεύθυνση loipoepikouriko.moh.gov.gr. Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για την σωστή ανάρτηση και κατάθεση των δικαιολογητικών, θα βρείτε στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση.

Σε ότι αφορά το Γ.Ν. – Κ.Υ. Ιεράπετρας έχουν εγκριθεί και θα καλυφθούν από την νέα αυτή  διαδικασία, οι εξής θέσεις:

  • Τρεις (3) θέσεις κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής
  • ∆ύο (2) θέσεις κλάδου ∆Ε βοηθών Νοσηλευτικής
  • ∆ύο (2) θέσεις κλάδου ∆Ε Χειριστών- Εµφανιστών / Χειριστών Ιατρικών Συσκευών
  • Μία (1) θέση κλάδου ΥΕ Εργατών-εργατριών
  • Μία (1) θέση κλάδου ΥΕ Γενικών καθηκόντων

Επισημαίνουμε ξανά ότι οι Αιτήσεις υποψηφιότητας που ήταν  από 15 έως 30 Νοεμβρίου 2018, πήραν παράταση μέχρι τις 7/12/2018, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://loipoepikouriko.moh.gov.gr/

ΈΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι στο Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Ιεράπετρας ανέλαβε καθήκοντα ιατρός με ειδικότητα Ουρολογίας, ο οποίος από Δευτέρα 06-08-2018 θα δέχεται ασθενείς στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου από τις 9.00 π.μ. έως 14.30 μ.μ. κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Νοσοκομείο προκειμένου να κλείσουν ραντεβού για το Εξωτερικό Ουρολογικό Ιατρείο στο τηλέφωνο 28423 40224 από 12:00 έως 14:30 μ.μ. καθημερινά.

Ο Αναπληρωτής Διοικητής

Γεώργιος Αρακαδάκης

ΛΙΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Πατήστε εδώ για να να δείτε την λίστα του Υπουργείου Υγείας όπου αναγράφονται τα νοσοκομεία στα ηπατολογικά ιατρεία των οποίων υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης ατόμων για εξέταση και θεραπεία έναντι της Ηπατίτιδας  C – Χωρίς ραντεβού. Στη συγκεκριμένη λίστα αναγράφονται επίσης οι ημέρες και ώρες υποδοχής χωρίς ραντεβού για το κάθε νοσοκομείο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πρόσκληση έτους 2018 για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων/μελετών/παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για συμμετοχή σε δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις του ΓΝ Λασιθίου – Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας.