Έναρξη λειτουργίας τακτικού Ουρολογικού Ιατρείου στο Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Ιεράπετρας

Σας ενημερώνουμε ότι στο Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Ιεράπετρας ανέλαβε καθήκοντα ιατρός με ειδικότητα Ουρολογίας, ο οποίος από Δευτέρα 06-08-2018 θα δέχεται ασθενείς στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου από τις 9.00 π.μ. έως 14.30 μ.μ. κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Νοσοκομείο προκειμένου να κλείσουν ραντεβού για το Εξωτερικό Ουρολογικό Ιατρείο στο τηλέφωνο 28423 40224 από 12:00 έως 14:30 μ.μ. καθημερινά.

Ο Αναπληρωτής Διοικητής

Γεώργιος Αρακαδάκης